Dropshipping i Norge: Hvordan Starte Med Dropshipping ⚡️ - Venaas (2023)


Dropshipping i Norge – Nettbutikker der forhandleren ikke har sitt eget varelager, men i stedet overfører kundens bestillinger og forsendelsesdetaljer til en annen forhandler eller en grossist, som deretter sender varene direkte til kunden.

For 20 eller 30 år siden, var det å sette opp en bedrift hjemmefra praktisk talt uhørt.Hvis du ønsket å ha en vellykket bedrift, måtte du ha et kontor, en pålitelig stab, og et fysisk produkt eller tjeneste som kunne møte behovene til din målgruppe.

Men takket være Internett, kan flere og flere mennesker velger å jobbe hjemmefra.

I disse dager, hvor alle eier en datamaskin og kommunikasjonsteknologi er mest effektiv, har entreprenørskap, i form av å starte opp en bedrift hjemmefra blitt en av de mest populære måtene å tjene til livets opphold.

En amerikansk studie fra 2016 viser at det er over40 000 000 selvstendig næringsdrivende amerikanere,som utgjør 2.8% av arbeidsstyrken.

Innholdsfortegnelse gjem

1 Vi introduserer: Dropshipping Norge

2 Finn en profitabel nisje

4 Lag dropshipping nettside

5 Skap et behov for produktet ditt

6 Skaler og mål resultatene

7 Konklusjon for Dropshipping i Norge

Vi introduserer: Dropshipping Norge

Dropshipping i Norge: Hvordan Starte Med Dropshipping ⚡️ - Venaas (1)

En av de beste forretningsmulighetene som finnes for hvermannsen på internett i Norge erdropshipping.

Denne forretningsmodellen har blitt svært populær blant nye entreprenører fordi den ikke krever mye finansiell kapasitet.Du trenger ikke å kjøpe og lagre beholdningen av varer selv.I stedet kjøper du produktene dine fra en tredjepart, som også sender det ut til kunden.

Høres enkelt ut, ikke sant?

Vel, det er ikke så enkelt som det kan virke som.

Joda, kan du tjene mange tusen i månedenhvis du spiller kortene dine riktig.Men i stedet for å tenke hvor mye du tjene, må du fokusere påhvor mye du kan hjelpe folk gjennom å selge dem de produktene de trenger.

Du har sikkert hørt ordtaket «demand and supply» før, som er alfa omega for det kapitalistiske markedet vi lever i idag. Du må fylle en etterspørsel i markedet for å skape et vellykket dropshipping selskap i Norge.Hvis du gir verdi til målgruppen,vil pengene vil følge!

Så, vil du vite hvordan du starter en lønnsom dropshipping bedrift for Dropshipping Norge?Her er en kort guide for hvordan du kan tjene penger på å selge produkter på nett.

Finn en profitabel nisje

For å skape en virksomhet basert på e-handel, må du først ha et produkt å selge.Dette trinnet er ofte den mest utfordrende delen for å starte en dropshipping virksomhet siden finnes tusenvis av produkter som du kan selge på nettet.

Her er noen ting du kan gjøre for å begynne å finne ditt vinnerprodukt:

 • Finn et problem som du kan løse
 • Dra nytte av lidenskapene dine
 • Utnytt din faglige ekspertise
 • Prøv å finnden neste store tingenog vær tidlig ute!
 • Les hva kunder har å si om eksisterende produkter
 • Bla gjennom ulike markedsplasser på nettet for å se hva folk kjøper
 • Se etter produkter som har høy fortjenestemargin
 • Finn en hobby med entusiaster som er villige til å betale for den
 • Velg en nisje som ikke eksisterer, eller har lite konkurranse
 • Lytt på hva industriledere har å si

Finn en leverandør

Tradisjonelle markedsplasser på nettet sender bestillinger direkte til kundene dine fra hjemmet ditt.

Med dropshipping, er prosessenmindre kjedelig.Alt du trenger å gjøre er å videresende ordrer til leverandøren din som deretter vil behandle forespørselen og sende produktet direkte til kundene dine.

Når du har valgt dine produkter, er neste trinn å se etter partnere som kan hjelpe deg med din dropshipping virksomhet.Jeg snakker om å finne riktig leverandør som vil pakke og levere kundens ordre for deg.

Her er to av de desidert mest populære platformene for dropshipping i Norge:

1. Salehoo

Salehoo er en markedsplass som kobler deg til tusenvis av grossister og produsenter over hele verden.

Når du har tilgang til tjenesten, kan du søke etter produkter du vil selge, og leverandører du er interessert i å arbeide med. Når du finner et produkt som du ønsker å selge eller en leverandør som du er villig til å jobbe med, ta kontakt med leverandøren og legg inn din første bestilling. Hver leverandør på siden gir deg ulike statistikker som tidsrammer for frakt, minimum bestillingsbeløp, etc.

Det negative med Salehoo er det faktum at du må betale 67$ per år for å kunne benytte deg av platformen.


Dropshipping i Norge: Hvordan Starte Med Dropshipping ⚡️ - Venaas (2)

2. Aliexpress

AliExpress er enda en markedsplass som samler tusenvis av selgere på en side. Siden er basert i Kina som eies av Alibaba. Aliexpress består hovedsakelig av bedrifter i Kina som tilbyr produkter til hele verden.

Her kan man kan finne nesten alt for salg. Siden kan sammenlignet med eBay, bare med billigere produkter som kommer direkte fra Asia.

En fordel med Aliexpress er varene kommer fra Kina, som har svært gunstige postavtaler med resten av verden. De fleste produktene kan sendes med gratis frakt over hele verden, noe som er attraktivt for mange kjøpere.

NB: I mange tilfeller det ta flere uker å få sendt produkter fra Aliexpress til Norge. Det er derfor viktig å sjekke fraktalternativene forhandleren har før du begynner å selge produktet.

Les vår anmeldelse av Aliexpress her.

Lag dropshipping nettside

Dropshipping i Norge: Hvordan Starte Med Dropshipping ⚡️ - Venaas (3)

Du vil selvfølgelig trenge et nettsted for å selge dine produkter på nettet.Oppsett av nettside i disse dager går på 1-2-3, og du trenger en nettside som er spesielt designet for å gi deg salg.Du trenger en e-handel plattform for å sette deg for suksess.

Det er ganske mange e-handel plattformer å velge mellom så sørg for at du velger en som vil fungere best for din forretningsstrategi.

 • Alidropship Anbefalt for nybegynnere som ønsker å videreselge varer fra Aliexpress. Plattform som lar deg opprette en ferdig dropshipping-nettbutikk og lar deg enkelt importere AliExpress-produkter. Du kan kjøpe en 100% ferdig dropshipping-virksomhet, bruke deres hosting for nettstedet ditt, eller bare bruke plugin-modulen dersom du allerede har en WordPress-basert nettside.
 • Shopify –En robust plattform med et enormt fellesskap.Svært enkel å bruke med programmer som er enkle å installere.Har begrensede funksjoner, så det er ikke anbefalt for merker som fokuserer på innhold for å selge sine produkter.
 • Magento Foretrukket plattform for B2B e-handel for toppmerker som Nike, Ford, og Coca Cola.Til tross for sin utrolige funksjonalitet, kan Magento være ganske dyrt å sette opp og vedlikeholde.
 • Woocommerce –Den mest populære e-handel plattformen i verden med over 2 000 000 brukere.Har mange funksjoner og koster ikke penger.Krever egen hosting.

Skap et behov for produktet ditt

Det vil hjelpe å ha satt opp nettbutikken, men det vil ikke være nok til å få løftet dropshipping virksomheten opp fra bakken.Du må også skapeinteressefor produktet.

Det er mange måter å tiltrekke seg kunder på nettet, men en av de mest effektive måtene erinfluencer marketing.

Før du starter din merkevare, sender du ut gratis prøver av produktet til innflytelsesrike personer innen din nisje og ber dem (pent!) om å gi produktet en anmeldelse eller shoutout.Vis deres vurderinger på nettstedet ditt som sosialt bevis.På denne måten vil du kunne markedsføre produktet til deres tilhengere, uten å bruke en krone.

Skaler og mål resultatene

Til slutt, ikke glem å skalere og måle resultatene.BrukGoogle Analyticstil å sjekke trafikken til nettbutikken før og etter lanseringen.

Dette er tiden for å vurdere alle dine anstrengelser, slik at du kan se hvilke områder som fortsatt trenger forbedring.Ved å sjekke dataene dine, vil du få en bedre forståelse av hva som fungerer og hva som må forbedres.

Hvis alt går bra, kan du begynne å tenke på måter å vokse dropshipping virksomheten.Ved å kapitalisere på din beste taktikk, vil du kunne vokse din online virksomhet raskt.

Konklusjon for Dropshipping i Norge

Ifølge denne rapporten, har netthandel allerede vokst til et marked verdt over 220 milliarder dollar, og det fortsetter å vokse nesten 17% hvert år.Det er lett å at det finnes store muligheter for suksess med dropshipping.

Dette innlegget bør gi deg en generell ide om hvordan du skal starte din dropshipping virksomhet.Dette er bare begynnelsen, og suksess krever hard arbeid, mye feiling, og forhåpentligvis suksess til slutt! Det er det opp til deg å ta affære, ta notater fra dette innlegget, og planlegg hvordan du skal få en bit av dette milliardmarkedet.

Dropshipping Norge er en del av vårt utvalg av guides målrettet for entreprenører som ønsker å tjene penger på nett.

Sjekk ut våre andre guides for å tjene penger på nett her.


Dropshipping i Norge: Hvordan Starte Med Dropshipping ⚡️ - Venaas (4)

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated: 02/06/2023

Views: 5983

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.